General Notices

  1. जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना
    सूचना प्रकाशित मिति: २०७६।११।०७
  2. जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना
    सूचना प्रकाशित मिति: २०७६।०५।३१
  3. नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना
    प्रथमपटक प्रकाशित मिति: २०७६।०३।२७