General Notices

 1. सूची दर्ताको सूचना
  मिति:- २०७७।०६।१३
 2. जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना
  सूचना प्रकाशित मिति: २०७६।११।०७
 3. जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना
  सूचना प्रकाशित मिति: २०७६।०५।३१
 4. नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना
  प्रथमपटक प्रकाशित मिति: २०७६।०३।२७