Our Team

 • Ram Gopal Lageju

  CEO
 • Meen Bahadur Dhami

  Senior Divisional Engineer
 • Hari Bahadur Oli

  Hydropower Engineer
 • Padam Bahadur Thapa

  Engineer
 • Chitra Bahadur KC

  Surveyor
 • Balaram Panthi

  Secretary