Our Team

 • Bakhat Bahadur Shahi

  Managing Director

   

 • Dipak Mudbhari

  S.D.E.
  Email: dipakmudbhari123@gmail.com

   

 • Geeta Sapkota

  Account Officer
  Email: Sapkotag33@gmail.com

   

 • Sushila Dawadi

  Electrical Engineer
  Email: dawadisushila@gmail.com

   

 • Padam Bahadur Thapa

  Civil Engineer

   

 • Nabin Paudel

  Civil Engineer

   

 • Sharad Lamichhane

  Hydropower Engineer

   

 • Chitra Bahadur KC

  Surveyor

   

 • Khimananda Sharma

  Nayab Subba

   

 • Lokendra BK

  Sub Engineer

   

 • Uma Lamichhane

  Accountant

   

 • Renu Pokhrel

  Administrative Assistant

   

 • Shiva Raj Khadka

  Administrative Assistant

   

 • Rita Majgaiya

  Administrative Assistant

   

 • Puskar Gautam

  Driver

   

 • Bhaskar Rijal

  Driver

   

 • Binaya Malla

  Driver